برگشت به موضوع

بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

زمان مشاوره

دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، و جمعه.
در همه ی این روز ها از ساعت 9:00 تا ساعت 12:00.

شما میتوانید خود را از ساعت 8:30 به دفتر ما برای مشاوره معرفی کنید.

اگر که پرسشی دارید به ما تلفن کنید: 030/6149400

مشاوره های ما رایگان می باشند

ما به این زبان‌ها مشوره میدهیم :

 • آلبانیایی
 • آلمانی
 • انگلیسی
 • ایتالیایی
 • بوسنی
 • پرتغالی
 • ترکی
 • تیگرینیایی
 • دری
 • روسی
 • سواحلی
 • صربی
 • عربی
 • فارسی
 • فرانسوی
 • کردی
 • کرواتسی
 • گرجی
 • لیتوانیایی
 • هسپانیایی
 • ویتنامی

خواهشمندیم توجه داشته باشید:

 • لطفاً خود به KuB به نشانی یا آدرس Oranienstraße 159 بیایید. ما به وسیله ی تلفن یا ایمیل مشوره نمیدهیم.
 • به روز های مشاوره ی ما همه روزه : دو شنبه، سه شنبه، پنجشنبه وجمعه ساعت9:00 تا 12:00 بیایید.
 • پیش ما مشوره جویان بسیار زیادی می آیند. خواهشمندیم صبح زود بیایید . بهتر است در ساعت 8:30 این جا باشید.
 • در صورتی که منتظر بمانید، لطفاً تفاهم داشته باشید. شاید مدتی طول بکشد تا ما نوبت مشاوره ی شما برسد.
 • ما بعضاً نمیتوانیم در روز مراجعه تان شما را مشاوره بدهیم ، برای این که مشوره جویان زیادی پیش مامی آیند. هم از این رو تفاهم شما را خواهانیم.
 • لطفاً همه ی اوراق ونامه هایی را که برای مشاوره مهم استند با خود بیاورید. مثلاً:
  • کاغذها و نامه های از اداره ی فدرال برای مهاجرین و پناهندگان (BAMF)، از اداره ی خارجی ها ،Ausländerbehörde, از مرکزکار Jobcenter وغیره.
  • نامه ی وکیل
 • آنچه ما انجام نمیدهیم:
  • ما خانه برای شما جستجو نمیکنیم.
  • ما کار برای شما جستجو نمیکنیم.
  • ما شکایت به محکمه را برای شما به عهده نمیگیریم.

آیا شما با کارمندان اداره ها نمی توانید صحبت کنید، برای اینکه شما فقط کم یا اصلاً آلمانی حرف نمی زنید؟ آیا خود را نا مطمُن احساس می کنید و نمی خواهید تنها به اداره ها بروید؟ در چنین حالت ها ما می توانیم کسانی را سازمان دهی کنیم که شما را به اداره ها همراهی کنند. اما شما باید اول پیش ما برای مشاوره بیایید.

اشاره به آنهایی که از اتحادیه ی اروپا می آیند (شهروندان اروپا) و خانواده های شان

در هر ناحیه ی برلین محلی برای مشاوره برای شهروندان اتحادیه ی اروپا وجود دارد.این محل های مشاوره همچنین آنهایی را که زمینه ی مطمُن برای اقامت در آلمان دارند کمک میکنند.
در این محل های مشاوره ، مدد کاران اجتماعی که پرسش ها در باره ی شهروندان اروپا وخانواده های شان را خوب میدانند ، کار میکنند.این مددکاران اجتماعی شما را مثلاً در این مورد ها کمک میکنند:

 • دشواری ها ومشکلات با مقامات
 • پرشس ها در موارد مدرسه،کار، صحت وبهداشت یا کورس زبان آلمانی

نشانی های محل های مشاوره برای شهروندان اروپا را این جا مییابید