برگشت به موضوع

معرفی و ثبت نام

اگر شما به مشاوره نیاز دارید
لطفاً به ما زنگ بزنید: 030/6149400
یا ایمیل بفرستید:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آنگاه به شما مراجعه میکنیم. ما با هم قرار میگذاریم یا جای دیگری را برای تان مشوره میدهیم.

مشاوره برای زنان از جانب KuB در قدم نخست برای زنان پناه جو, زنان با اقامت نا مطمٍن و زنان بدون اجازه ی اقامت صورت می گیرد . اگر شما شهروند اروپا هستید , ما در بیشتر موارد محل درست نیستیم.

ما بیشتر برای زن هایی مشاوره میدهیم که به حمایت ویژه نیاز دارند این ها از این قبیل هستند:

  • زن های باردار
  • زن هایی که به تنهایی خانه داری را به دوش دارند
  • آن هایی که مورد خشونت خانوادگی قرار دارند
  • آن هایی که مورد خشونت جنسی قرار دارند

ما مشاوره میدهیم :

  • در زمینه های پرسش ها برای حق اقامت, برای حق پناهندگی و اجتماعی
  • در صورت دشواری های روانی و اجتماعی

ما از شما در چار چوب یا محدوده ی KuB حمایت می کنیم . درین زمینه ما یک فضای محرمانه ایجاد می کنیم . با هم راه هایی را می اندیشیم که چه گونه شما دشواری های تان را بر طرف نمایید. ما در زمینه دقت به آن چه میکنیم که برای شما مهم است.

مشاورین ما تجربه های فراوانی دارند.آن ها همه ی موقعیت شما را در نظر میگیرند و آنگاه از شما حمایت میکنند.

بر علاوه ما شما را به سوی راه حل ها کمک میکنیم. ما طور مثال همکارانی را داریم که شما را به اداره ها ,دکتر ها و وکیل ها همراهی میکنند.

ما همچنان بر گردانندگان زبان را داریم . این ها برای شما از زبان آلمانی به زبان شما و بر عکس آن ترجمه میکنند: در دوایر ودفتر ها یا در مشاوره ها. بر گرداننده های زبان ما موقعیتی را که شما در آن قرار دارید میشناسند.

اگر شما میخواهید , ما میتوانیم شما را بدون شناسایی مشوره بدهیم. در آن صورت شما نا گزیر نیستید که نام خود را بگویید.

KuB بخشی از شبکه ی برلین برای پناه جویان نیاز مند حمایت ویژه است . در این شبکه KuB جای تخصصی برای زن ها است . KuB به ویژه با مرکز مشاوره و مواظبت از پناه جویان و مهاجرین جوان کار مشترک دارد.

پیشنهادات بیشتر KuB ویژه ی زنان

کورس زبان آلمانی برای زنان با مراقبت از کودکان شان

هر دوشنبه. اطلاعات بیشتر را در این صفحه می یابید

مشاوره در مورد پناهندگی و اقامت برای زنان

آیا شما پرسش هایی در مورد مراحل تقاضای پناندگی دارید؟ آیا با اداره ی مهاجرت مسٌله یا مشکل دارید؟ آیا می خواهید در مورد چگونگی ماندن تان در آلمان صحبت کنید؟می خواهید ومیل دارید این ها را با یک زن به بحث وگفت و گو بگذارید؟

ما هر روز چهارشنبه بعد از ظهر مشاوره ی ویژه برای زنان در مورد پناهندگی واقامت پیشنهاد می کنیم. لطفاً به ما زنگ بزنید: 030/6149400