تیم ما

همکاران KuB از کشورهای گوناگون می‌آیند و مثل مشاوره جویان ما دارای تجربه‌های گوناگون هستند.

همکاران ما در زمینه‌های کاملاً متفاوت تحصیلکرده‌اند. مثلاً : حقوق دان، کارمند اجتماعی، مددکارخانواده، روانشناس، متخصص زبان آلمانی، هنر درمانی،دانشمند فرهنگی، متخصص علوم اجتماعی، مربی تئاتر، متخصص کامپیوتر،تاریخ نگار،پرستار، و دانشآموزان عرصه‌های مختلف هستند.

از اینروست که ما برای مشاوره جویان یک تیم دارای تجربه‌های زیاد و توانایی‌های زیاد را ارائه می‌کنیم. ما در نزدیکی با هم کار می‌کنیم. همکاران ما وظایف را مطابق توانایی‌های حرفه یی و علاقمندی شان طور مستقل به عهده می‌گیرند. همکارا ما به وسیله‌ی دوره هایاکمال تخصص مقررات جدید قانونی و شیوه‌های کار اجتماعی را می‌آموزند.