بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

تیم ما

همکاران KuB از کشورهای گوناگون می‌آیند و مثل مشاوره جویان ما دارای تجربه‌های گوناگون هستند.

همکاران ما در زمینه‌های کاملاً متفاوت تحصیلکرده‌اند. مثلاً : حقوق دان، کارمند اجتماعی، مددکارخانواده، روانشناس، متخصص زبان آلمانی، هنر درمانی،دانشمند فرهنگی، متخصص علوم اجتماعی، مربی تئاتر، متخصص کامپیوتر،تاریخ نگار،پرستار، و دانشآموزان عرصه‌های مختلف هستند.

از اینروست که ما برای مشاوره جویان یک تیم دارای تجربه‌های زیاد و توانایی‌های زیاد را ارائه می‌کنیم. ما در نزدیکی با هم کار می‌کنیم. همکاران ما وظایف را مطابق توانایی‌های حرفه یی و علاقمندی شان طور مستقل به عهده می‌گیرند. همکارا ما به وسیله‌ی دوره هایاکمال تخصص مقررات جدید قانونی و شیوه‌های کار اجتماعی را می‌آموزند.