مشاوره‌ی حقوقی بدون تعیین وقت قبلی از 18 یولی 2022

آخرین به روزرسانی 9 یولی 2022

دوباره می‌توانی بدون تعیین وقت قبلی، برای گرفتن مشاوره‌ی حقوقی در زمینه‌ی پناهندگی و اقامت، به ما مراجعه کنی.

اگر نیازمند مشاوره‌ی حقوقی هستی، می‌توانی از دوشنبه 18 یولی، روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و یا جمعه ساعت نه به ما سر بزنی. ما کارهای پذیرش را انجام می‌دهیم. ولی متاسفانه، ظرفیت ما محدود است.

اگر هر سوال دیگه‌ای داری، می‌توانی دوشنبه تا جمعه از ساعت 13 تا 17 با ما تماس بگیری. (تلفن ما‌: 0306149400)

تیم تو KuB