متأسفانه دفتر مشاوره از ۲۲/۷ تا ۲۶/۷ به علت تغییر ساختار موسسه بسته خواهد ماند.

درباره‌ی KuB