تاریخچه‌ی KuB

این چیز جدیدی نیست که پناهندگان در آلمان امکانات کمی برای مشارکت بدست می‌آورند. از آغاز 1980 مجلس سنای برلین غربی | حکومت | تصمیم گرفت که:

  • ...پناهندگان اجازه‌ی اقامت در خانه‌ها و اپارتمان‌ها را ندارند و باید در اردو گاه‌های پناهندگان زندگی کنند.
  • ...پناهندگان اجازه‌ی ازادانه‌ی سفر در شهر را ندارند.
  • ...پناهندگان اجازه کار ندارند.
  • ... پناهندگان مزایای اجتماعی کم تری در یافت کنند.

مقامات و دادگاه‌ها این تبعیض قانونی علیه پناهندگان را انجام دادند. مجلس سنا علاوه بر این موسسات ویژه ای را ایحاد کرده است. طور مثال: مرکز کمک‌های اجتماعی برای پناه جویان(ZSA) و پلیس خارجی‌ها . بر علاوه محافل سیاسی قوانین خاص برای پناهندگان (§120, 2 BSHG) و مقررات اجرای این قوانین را وضع کردند.

فعالان ضد نژاد پرستی این تبعیض را نپذیرفتند. آن‌ها می‌خواستند پناهندگان را کمک کنند تاحقوق خود را بدست بیاورند. به همین دلیل آن‌ها در سال 1983 "مرکز تماس - ومشاوره برای پناهندگان غیر اروپایی (انجمن ثبت شده) "رااساس گذاشتند که مخفف آن „KuB“است.

از سال 2006 KuB مرکز ثبت شده‌ی تماس و مشاوره برای پناهندگان و مهاجران نامیده می‌شود.

KuB از همان آغاز از پناهندگان ومهاجرین در برلین و مناطق دیگر آلمان پشتیبانی کرده است:

ما در طول سال‌ها همواره پیشنهادهای خود را گسترش داده‌ایم. ما پروژه‌های متفاوت هنری را ساخته‌ایم : پروژه‌ها برای عکاسی، نقاشی و تئاتر. اینجا بخوانید: پروژه‌های هنری برای جوانان.

ما بویژه از کوکان و جوانان دچار آسیب وصدمه‌ی روانی پشتیبانی می‌کنیم. همچنین پیشنهادهای ویژه برای زنان پناه جو داریم. مثال: مشاوره برای زنانی که به پشتیبانی ویژه و بخصوص نیاز دارند. وامکان آموزش برای آن‌ها. اینجا بخوانید: مشاوره برای زنان پناه جو.

ما همچنین کورس‌های زبان آلمانی را در سطح‌های متفاوت ارائه می‌کنیم. پناهندگان و مهاجرین بسیاری می‌خواهند پیش ما آلمانی یاد بگیرند. برای برخی از کورس‌ها ما مراقبت از کودکان را سازمان دهی می‌کنیم. به این شیوه پدر ومادر هم می‌توانند زبان آلمانی را یاد بگیرند. اینجا بخوانید: آلمانی را یاد بگیرید.

ما همچنین این پروژه‌ها را داریم:

علاوه بر این ، همواره پروژه‌هایی هستند که ما برای چند ماهی انحام می‌دهیم.

بیشتر همکاران KuB داوطلبانه کار می‌کنند. ما با سازمان‌های دیگری که در رابطه با مسایل و موضوعات پناه جویی و مهاجرت کار می‌کنند همکاری نزدیک داریم. ما بیشتر با سازمان‌های مشابه گرد هم آیی‌های واقعه نگری برای آموزش بیشتر و سخنرانی عمومی را سازمان می‌دهیم.

ما با سازمان‌های مشابه وشریک برنامه تبادله ی اطلاعات می‌کنیم. طورمثال در زمینه‌های تزلزل فردی، قضاوت دادگاه‌ها، تغیر قانون‌ها و گزارش‌ها از وضعیت در کشورهای دیگر.

KuB هرگز در گذشته به اندازه‌ی امروز بزگ نبوده است. تا حالا هرگز عرضه‌ها وپیشنهادهای KuB به اندازه‌ی امروز نبوده است. و KuB هیچگاه دارای شمار زیادی همکاران به اندازه‌ی امروز نبوده است.

از سال 2014 بدینسو رسانه هامراقبت بیشتری از وضعیت پناهندگان در آلمان انجام می‌دهند. این باعث می‌شود که شمار زیادی برای کار آموزی یاکار داوطلبانه به KuB رو آورند. به همین دلیل ما میتوانیم مشاوره‌ها و کورس‌های زبان آلمانی بیشتری را ارئه کنیم.

اینهمه ارائه پیشنهاد زیاد، همکاران زیاد و مشوره جویان زیاد . اتاق‌های ما در Oranienstraße 159 برای KuB بسیار کوچک شده اند. برای همین ما از آخر سال 2016 اتاق‌های جدیدی کرایه می‌کنیم. آنگاه به اضافه اتاق‌هایی که اکنون داریم جای بیشتری خواهیم داشت.

KuB پیوسته رشد می‌یابد. اما هنوز هم پیشنهادات وعرضه‌های ما کافی نیستند. زیرا که شمار پناهندگان نیازمند مشاوره و کورس زبان بیشتر است.

سال‌های زیادی سیاست ار ما پشتیبانی مالی نکرد. این حالت اما از سال 2014 تغیر کرد. ما اکنون بعضاً برای کار ما از دولت پول در یافت می‌کنیم. طوری که دولت به ما برای یک پروژ یا یک هدف مثلاً یرای یک سال پول می‌دهد.

ما می‌توانیم با این پول آنچه را که ارئه می‌کنیم گسترش و بهبود ببخشیم. همزمان با در یافت این پول ما باید مواظب باشیم که غیروابستگی سیاسی خود را از دست ندهیم. ما حالا دیگر رابطه‌ی نزدیک با موئسسات دولتی و بازیگران سیاسی ذاریم. با وجود این ما در موضع انتقاد باقی می‌مانیم . ما همچنان از سیاست‌های آلمان واروپا در قبال مهاجرت انتقاد می‌کنیم.