اطلاع درباره حریم خصوصی

کاربر محترم

در اتحادیه اروپا از ماه مای ۲۰۱۸ مقررات جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی وضع شده است (EU-Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO). از این رو ما باید به شما این اطلاعات را بدهیم:

 • چرا به داده های شما نیازمندیم؟
 • چه موقع و چگونه داده های شما ذخیره می شوند؟
 • آیا داده های شما به شخص سوم منتقل خواهد شد؟

به شما همچنین اطلاع داده می شود که چه حقوقی دارید.

چه کسی برای حریم خصوصی مسئول است؟

برای حریم خصوصی مسئول است:

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.
Oranienstraße 159, 10969 Berlin

برای تماس با فرد مسئول دررابطه با حریم خصوصی:

Tobias Bengfort
Oranienstraße 159, 10969 Berlin
030/6149400 datenschutz@kub-berlin.org

چرا به داده های شما نیازمندیم؟

ما برای امکان مشاوره ی سودمند گاها نیازبه اطلاعاتی درباره ی شما داریم (اطلاعات شخصی). این برای مثال می تواند:

 • نام،
 • تاریخ تولد،
 • آدرس،
 • کشور،
 • کپی از صفحات گذرنامه،
 • کپی از مدارک مربوط به اداره امور خارجیان،
 • کپی از مدارک دادگاه یا اداره پلیس،
 • اطلاعات مربوط به وکیل حقوقی تان،
 • اطلاعات مربوط به مددکارتان،
 • اطلاعات مربوط به فرد حامی شما،

بخشنامه همگانی حفاظت ازحریم خصوصی اتحادیه اروپا (DSGVO) این اجازه را برای استفاده از داده های شخصی شما می دهد. این اجازه در مفاد زیر داده شده است. ماده 6 بند 1 حرف b یا ماده 6 بند 1 حرف a یا ماده 9 بند2حرفa DSGVO

داده های شما را کجا می فرستیم؟

ما داده های شما را فقط در صورت موافقت شما به افراد یا ادارات دیگر می فرستیم. این افراد می توانند وکلا، ادارات دولتی یا دادگاه ها، پزشکان، مددکاران اجتماعی و یا حامیان شما باشند.

اطلاعات شما برای چه مدتی در کیوب ذخیره می شوند؟

ما داده های شما را فقط برای مدت زمان مشاوره ذخیره می کنیم. مدارک الکترونیکی پس از ۳ سال پاک می شوند. ما پرونده ها را ۳ سال پس از آخرین مشاوره از بین می بریم.

شما چه حقوقی دارید؟

 • شما حق دارید بدانید که ما کدام یک از اطلاعات شما را ذخیره می کنیم. (ماده 15 DSGVO).
 • شما این حق را دارید که ما داده های غلط شما را اصلاح کنیم. (ماده 16 DSGVO).
 • شما این حق را دارید که ما داده های شما را پاک کنیم. (ماده 17 DSGVO).
 • شما این حق را دارید که پردازش بر روی داده های تان را محدود کنید. (ماده 18 DSGVO).
 • شما این حق را دارید که ازما اطلاعات داده شده تان را دریافت کنید. (ماده 20 DSGVO).
 • شما این حق را دارید که موافقت تان را پس بگیرید. (ماده ۷ بند ۳ DSGVO).

اگر فکر می کنید که ما با اطلاعات شخصی شما بر اساس قوانین رفتار نمی کنیم، می توانید در مراجع مربوط به حریم خصوصی شکایت کنید:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

حفاظت از اطلاعات شخصی شما برای ما مهم است! اگردراین مورد پرسشی دارید، همیشه می توانید از ما بپرسید.

گروه KuB