بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

پروژه های هنری برای جوانان

پروژه‌ی هنری برای جوانان - معاشرت و بازی از طریق زبان‌های هنری متنوع

این پروژه‌ی هنری از ماه مای سال 2022 هر جمعه از ساعت 16 تا 20 در Marie-Schlei Haus برگزار می‌شود، با همکاری AWO Kreisverband Berlin Mitte e.V.