مشاوره برای پناهندگی واقامت

مشاوره های ما رایگان می باشند

ما به این زبان ها مشوره میدهیم:

در روز های 20 تا 24 مهٔ 2024

دوشنبه از ساعت :9 تا :13 هیچ مشاوره ای وجود ندارد
سه‌شنبه از ساعت :9 تا :13
 • آلمانی
 • انگلیسی
 • ایتالیایی
 • فارسی
 • فرانسوی
پنجشنبه از ساعت :9 تا :13
 • آلمانی
 • انگلیسی
 • ایتالیایی
 • عربی
 • فارسی
 • فرانسوی
 • کردی
جمعه از ساعت :9 تا :13
 • آلمانی
 • انگلیسی
 • روسی
 • عربی
 • فارسی
 • کردی

برای این زبان ها شاید بتوانیم مترجم در اختیار شما بگذاریم. اگر شما برای مشوره به ترجمان نیاز دارید، خواهشمندیم از پیش به ما به این شماره زنگ بزنید (00 94 614 /030):

 • اردو
 • اسپانیایی
 • اوکراینی
 • ترکی استانبولی
 • تیگرینیایی
 • هندی
 • ویتنامی
 • پرتغالی
 • پشتو
 • پنجابی

خواهشمندیم توجه داشته باشید:

 • لطفاً خود به KuB به نشانی یا آدرس Oranienstraße 159 بیایید. ما به وسیله ی تلفن یا ایمیل مشوره نمیدهیم.
 • به روز های مشاوره ی ما همه روزه: دو شنبه، سه شنبه، پنجشنبه وجمعه ساعت 9:00 تا 13:00 بیایید.
 • پیش ما مشوره جویان بسیار زیادی می آیند. خواهشمندیم صبح زود بیایید. بهتر است در ساعت 9:00 این جا باشید.
 • در صورتی که منتظر بمانید، لطفاً تفاهم داشته باشید. شاید مدتی طول بکشد تا ما نوبت مشاوره ی شما برسد.
 • ما بعضاً نمیتوانیم در روز مراجعه تان شما را مشاوره بدهیم، برای این که مشوره جویان زیادی پیش مامی آیند. هم از این رو تفاهم شما را خواهانیم.
 • لطفاً همه ی اوراق ونامه هایی را که برای مشاوره مهم استند با خود بیاورید. مثلاً:
  • کاغذها و نامه های از اداره ی فدرال برای مهاجرین و پناهندگان (BAMF)، از اداره ی خارجی ها، Ausländerbehörde, از مرکزکار Jobcenter وغیره.
  • نامه ی وکیل
 • آنچه ما انجام نمیدهیم:
  • ما خانه برای شما جستجو نمیکنیم.
  • ما کار برای شما جستجو نمیکنیم.
  • ما شکایت به محکمه را برای شما به عهده نمیگیریم.

آیا شما با کارمندان اداره ها نمی توانید صحبت کنید، برای اینکه شما فقط کم یا اصلاً آلمانی حرف نمی زنید؟ آیا خود را نا مطمُن احساس می کنید و نمی خواهید تنها به اداره ها بروید؟ در چنین حالت ها ما می توانیم کسانی را سازمان دهی کنیم که شما را به اداره ها همراهی کنند. اما شما باید اول پیش ما برای مشاوره بیایید.