مشاوره روانشناسی

کمک رسانی از راه گفتگو

میتوانید در صورت تمایل به ما مراجعه کنید چنانچه:

 • نمی‌توانید بخوابید
 • اغلب احساس ناراحتی می‌کنید
 • اغلب پیش می‌آید که دلهره دارید ویا مداوم احساس ترس و یا وحشت میکنید
 • مشکلات خانوادگی ویا با دوستانتان دارید
 • احساس تنهایی می‌کنید
 • احساس ناتوانی می‌کنید
 • اغلب یا همیشه فکر میکنید اتفاقات بدی می‌افتد
 • قادر به تمرکز نیستید
 • افکار بسیار متفاوتی به ذهن شما هجوم می‌آورند
 • نمی‌دانید چطور به زندگی ادامه دهید
 • آرزو می‌کردید باکسی درباره مشکلاتتان صحبت می‌کردید
 • آرزو می‌کردید تنها با کسی حرف می‌زدید

ما به شما گوش می‌دهیم و با همدیگر راهی برای کنار آمدن با مشکلاتتان خواهیم یافت. شما تعیین می‌کنید در چه مورد صحبت کنید. هیچگونه تعهدی متوجه شما نخواهد بود. فقط امتحان کنید.