یاد گرفتن زبان آلمانی

چگونه می توانید در کلاسها شرکت کنید؟

هرکسی می‌تواند زبان آلمانی را پیش ما یاد بگیرد. همه ی کورس ها رایگان هستند. شما نیازی به هیچ پرداختی ندارید. شرایط سنی وجود ندارد. وضعیت اقامت شما مهم نیست.

ما کلاس‌های مختلفی ارائه میدهیم.

 • آموختن الفبا / حرف ها: اشما خواندن و نوشتن را می آموزید. این اولین کورس/ کلاس زبان آلمانی شماست.
 • A 1.1: در این کورس که برای نو آموزان است، شما میتوانید خواندن و نوشتن را یاد بگیرید. شما این جا در حالی که هنوز اصلاً آلمانی صحبت نمی کنید صحبت کردن فهمیدن زبان آلمانی را می آموزید. این اولین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 1.2: شما یک کمی آلمانی صحبت می کنید. این دومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 2.1: شم هنوز هم کم آلمانی صحبا می کنید این سومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 2.2: شما خوب آلمانی صحبت می کنید. این چهارمین کورس زبان آلمانی شماست.
 • B 1: می تواند کورس پنجم ، ششم یا هفتم شما باشد.
 • B 2: شما دیگر هیچ مشکل در صحبت های روزمره ندارید. با خاتمه ی کورس B 2 شما میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید.

اطلاعات

 • مدت هر کلاس ۵ ماه است.
 • هر کلاس دو بار در هفته برگزار میشود‌.
 • هر جلسه کلاس دو ساعت طول میکشد.
 • آبه مدرک زبان برای جاب سنتر یا درخواست کار نیاز دارید؟متاسفانه ما قادر به ارایه آن نیستیم. ما مدرک رسمی زبان آلمانی ارایه نمی‌دهیم.
 • اما می‌توانیم برای شما مدرک شرکت شما درکورس هاا را بنویسیم.
 • کلاس‌ها ظرفیت کمی دارند. به همین خاطر اشخاصی در اولویت قرار می‌گیرند که امکان شرکت در کلاسهای دیگر را ندارند.

زمان برگزاری کلاسها (ترم زمستانی ۲۰۲۳-۲۰۲٤)

سطوح ﺭﻭﺯ برگزاری ساعات تشکیل کورس ها محل
آموزش حروف چهار شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
جمعه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
A1.1 دوشنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Lauseria
چهار شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Lauseria
A1.2 دوشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
چهار شنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
A2.1 دوشنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
A2.2 سه شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
B1 سه شنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 KuB
B2 سه شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Migrationsrat اداره ی مهاجرت

مکان تشکیل کلاسهای زبان آلمانی؟