یاد گرفتن زبان آلمانی

چگونه می توانید در کلاسها شرکت کنید؟

هرکسی می‌تواند زبان آلمانی را پیش ما یاد بگیرد. همه ی کورس ها رایگان هستند. شما نیازی به هیچ پرداختی ندارید. وضعیت اقامت شما مهم نیست. تو باید بالای 18 سال سن داشته باشی.

ما کلاس‌های مختلفی ارائه میدهیم.

 • آموختن الفبا / حرف ها: اشما خواندن و نوشتن را می آموزید. این اولین کورس/ کلاس زبان آلمانی شماست.
 • A 1.1: در این کورس که برای نو آموزان است، شما میتوانید خواندن و نوشتن را یاد بگیرید. شما این جا در حالی که هنوز اصلاً آلمانی صحبت نمی کنید صحبت کردن فهمیدن زبان آلمانی را می آموزید. این اولین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 1.2: شما یک کمی آلمانی صحبت می کنید. این دومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 2.1: شم هنوز هم کم آلمانی صحبا می کنید این سومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 2.2: شما خوب آلمانی صحبت می کنید. این چهارمین کورس زبان آلمانی شماست.
 • B 1: می تواند کورس پنجم ، ششم یا هفتم شما باشد.
 • B 2: شما دیگر هیچ مشکل در صحبت های روزمره ندارید. با خاتمه ی کورس B 2 شما میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید.

اطلاعات

 • مدت هر کلاس ۵ ماه است.
 • هر کلاس دو بار در هفته برگزار میشود‌.
 • هر جلسه کلاس دو ساعت طول میکشد.
 • آبه مدرک زبان برای جاب سنتر یا درخواست کار نیاز دارید؟متاسفانه ما قادر به ارایه آن نیستیم. ما مدرک رسمی زبان آلمانی ارایه نمی‌دهیم.
 • اما می‌توانیم برای شما مدرک شرکت شما درکورس هاا را بنویسیم.
 • کلاس‌ها ظرفیت کمی دارند. به همین خاطر اشخاصی در اولویت قرار می‌گیرند که امکان شرکت در کلاسهای دیگر را ندارند.

زمان برگزاری کلاسها؟ (ترم ﺕﺎﺒﺴﺗﺎﻧ ۲۰۲٤)

سطوح ﺭﻭﺯ برگزاری ساعات تشکیل کورس ها محل
آموزش حروف چهار شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
جمعه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
A1.1 دوشنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Lauseria
پنج شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Lauseria
A1.2 دوشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
A2.1 دوشنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
چهار شنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
A2.2 سه شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 19:00 تا ساعت 21:00 KuB
B1 سه شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Migrationsrat اداره ی مهاجرت
پنج شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 KuB

مکان تشکیل کلاسهای زبان آلمانی؟