Bis zum 28.06.2024 ist die KuB nur von 9-13 Uhr geöffnet.

آموزش دوجانبه زبان در KuB این چنین صورت می گیرد

شما می‌خواهید زبان آلمانی را تمرین کنید؟ شما می‌خواهید علاوه یا افزون بر کورس آلمانی زبان آلمانی‌تان را بهبود دهید؟ به وسیله‌ی آموزش دو جانبه‌ی زبان شما یک کسی را می‌یابید که با شما آلمانی صحبت می‌کند!

در آموزش دو جانبه زبان شما هر دو آموزگار خود هستید. شما می‌خواهید آلمانی یاد بگیرید. شریک زبان آموزی شما می‌خواهد زبان مادری شما را یاد بگیرد. مثلا عربی را.

شما همدیگر را به طور منظم ملاقات می‌کنید. شما گاهی به این زبان و گاهی به آن زبان دیگر صحبت می‌کنید. شما همدیگر را متقابلاً کمک می‌کنید. و شما یک هدف مشترک دارید: مهارت زبانی خود را در یک تیم بهبود می‌بخشید و با آدم دیگری آشنا می‌شوید.

همراهی و پیوستن برای همه آن‌هایی که ...:

  • ...تمایل به آموختن یک زبان دارند.
  • ...می‌خواهند زبان خود را به یک شریک زبان آموزی بیاموزانند / یاد بدهند.
  • ...علاقه به مبادله‌ی عادلانه و مودبانه گفت وگوی زبانی دارند.
  • ...تمایل به آن دارند که صحبت و ملاقات با شریک یادگیری زبان را خود سازمان دهند.
  • ...تمایل به آشنایی با مردمان مهربان دارند.

ما پیشنهاد می‌کنیم که اولین قرار ملاقات‌تان آنلاین باشد. برای این منظور می‌توانید از Jitsi یا اسکایپ استفاده کنید.

وقتی شخص غریبه‌ایی را برای اولین بار ملاقات می‌کنید، توصیه‌ی ما این است که یکدیگر را در یک مکان عمومی ملاقات کنید. جایی که شما تنها نباشید.